CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW
MSWiA
Pismo Dyrektor DSO do Dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich i Urzędów WojewódzkichDo wystawienia nowej karty mikroprocesorowej niezbędne są następujące dokumenty:


- umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych w dwóch egzemplarzach (pkt.5)
- wniosek o wydanie certyfikatów (pkt.6)
- zdjęcie osoby występujacej o wydanie karty
- oświadczenie o przebyciu szkolenia


KORESPONDENCJĘ O WYDANIE KARTY DOSTĘPOWEJ PROSZĘ WYSYŁAĆ Z DOPISKIEM “HELPDESK CPD”.


Dokumenty do pobrania:
(formaty: WORD/PDF)


1. Zgłoszenie serwisowe
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia w S.O.O.
3. Zmiana organu wystawiajacego dowód osobisty
4. RegulaminCertyfikacji CPD MSWiA
5. Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych
6. Wniosek o wydanie certyfikatów
7. Polityka Certyfikacji

ii